Fratar Mesta ulovlig statsstøtte

Næringsminister Trond Giske (Ap) inndrar 127 millioner kroner som det statseide veiselskapet Mesta har mottatt i ulovlig støtte.