Dårlig vær vanskeliggjør søk etter savnet sjark

Hovedredningssentralen Nord-Norge har måttet trekke tilbake helikopteret fra letingen etter sjarken Lea Marie nord for Andøya i Troms.