Forbund vant tvist om kontingenter

Oslo tingrett har konkludert med at Småbedriftsforbundet skal ha nærmere 4,4 millioner kroner som selskapet Admin AS har krevd inn fra medlemmene.