Høyesterettsdom kostet staten 320 millioner kroner

Kirkedepartementets nederlag i Høyesterett om tomtefeste på kirkelig grunn koster staten 320 millioner kroner. Pengene ble bevilget av Stortinget torsdag.