Ber regjeringen trekke yrkesforbudslov

Unio-leder Anders Folkestad krever at regjeringen trekker tilbake lovforslaget som åpner for at arbeidsgivere kan hindre ansatte i å bytte jobb.