Desemberhandelen litt preget av usikre tider

En nedgang, om enn minimal, kan registreres etter varehandelen i desember 2008 sammenlignet med november.