Anbefaler stans i kongekrabbefisket

Krabbeforsker Jan Sundet anbefaler stans i kongekrabbefisket utenfor Finnmark neste år. Årsaken er at den fangstbare delen av bestanden er halvert.