Forhandlinger om stortrykkeri brøt sammen

Edda Media og A-pressen klarte ikke å bli enige om rammene for et felles nasjonalt trykkeri.