TV 2 søker om ny konsesjon

TV 2 søker om konsesjon for formidlingspliktig allmennkringkasting.