Asylsøkere får ikke reise hjem

Om lag 10 prosent av asylsøkere som ønsker å reise tilbake til hjemlandet, blir nektet av Politiets utlendingsenhet.