Sp sier nei til EU-direktiv

Senterpartiet vil at Norge skal reservere seg mot innlemmelse av EUs datalagringsdirektiv i norsk lov. Partileder Liv Signe Navarsete sier det er flertall mot direktivet på Stortinget.