Stor skepsis mot elektronisk stemmegivning ved valg

Det er stor skepsis i Stortinget mot at velgerne skal kunne stemme elektronisk hjemmefra ved valg. Likevel er det flertall for å innføre en prøveordning i ti kommuner foran kommunevalget 2011 til en pris av 90 millioner kroner.