Vil bruke kremert kvinne i kunsten

Skiens kunstnerstipendiat Shwan Dler Qaradaki vil bruke aske fra en kremert, norsk kvinne for å bidra til en diskusjon om kvinnefrigjøring.