Dårlige veier medvirker til dødsulykker

Dårlige veier var medvirkende til én av fire dødsulykker i trafikken på Østlandet i 2008.