Datatilsynet kritisk til Nav-sjekk av pasientjournal

Datatilsynet er kritisk til at Nav kan sjekke opplysninger i pasientjournaler uten å informere pasienten.