Får ikke dekket tapene, men slipper renter

Terra-kommunene Haugesund og Narvik må betale tilbake millionlånene til irske Depfa Bank, men kommunene fikk medhold i at lånene aldri skulle vært gitt.