Kildevernet for journalister behandles i Høyesterett

Spørsmålet om journalisters kildevern vil bli behandlet i Høyesterett. Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett har i en bestemt sak slått fast at journalisten hadde vitneplikt, men journalisten har påklaget kjennelsene og vist til kildevernet.