Ikke-vestlige innvandrere velger oftere elitestudier

En ny studie viser at ikke-vestlige innvandrere er mer ambisiøse i studievalget enn norsk ungdom. De søker seg oftere til prestisjestudier, uavhengig av foreldrenes utdanningsnivå.