Barn lever farlig på nett

EU Kids Online slår fast i en rapport at norske barn er i europatoppen i risikoatferd på nett.