Uværsskader for 25 millioner kroner meldt inn

Så langt er det meldt inn 275 skader for til sammen 25 millioner kroner etter ekstremværet Berit. Det er færre skader enn fryktet, men tallet er ventet å stige.