Regjeringen vil beholde reklamasjonsrettighetene

Regjeringen lover å jobbe aktivt for å beholde de norske reklamasjonsrettighetene, og går dermed imot EUs forslag til nye forbrukerdirektiv.