Frp-opprørerne fikk ikke medhold

Oslo Namsrett har bestemt at en begjæring om midlertidig forføyning mot Fremskrittspartiets sentralstyrevedtak om suspensjon av ni medlemmer i Oslos lokallag, ikke tas til følge.