Hundrevis av genpatenter allerede registrert i Norge

Uten å orientere verken politikere eller fagmiljøer har Patentstyret gitt rundt 200 patenter på menneskelige gener i Norge mot Stortingets vilje.