Flere kjører bil i narkorus

Bilkjøring i narkorus er i ferd med å bli et like stort problem som fyllekjøring. Amfetamin og hasj er de vanligste stoffene.