Oppretter akuttenhet

Styret ved Rogaland psykiatriske sjukehus (RPS) gikk i går inn for å etablere en sentral akuttenhet med døgnmottak av øyeblikkelig hjelp. Mottaket skal være på plass senest ved utgangen av 2000.