- Samferdsels-satsingen en eneste «østlandspakke»

Fylkesordfører Roald G. Bergsaker mener at Østlandet får uforholdsmessig mye til samferdsel. Vestlandsfylkene allierer seg.