Stortinget utsetter budsjettfristen

Stortinget utsetter finanskomiteens frist til å avgi budsjettinnstilling, i påvente av et forlik mellom Arbeiderpartiet og sentrumspartiene.