Økt sjø-sikkerhet for 200 millioner

Norske rederier skal forbedre sikkerheten for minst 200 millioner kroner etter «Sleipner»-forliset.