Røykedom ankes hvis familien får råd

Familien til avdøde Robert Lund vil fortsette kampen mot J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik hvis det blir innvilget fri rettshjelp.