Høyre frykter flytting av Jåttå

Rogaland Høyre er bekymret for at distriktspolitiske hensyn skal føre til at Forsvarskommando Sør-Norge flyttes til Reitan ved Bodø.