Nye aktiviteter skal hindre nedbygging av Madlaleiren

Nye aktiviteter ved KNM Harald Haarfagre på Madla skal sikre framtidig drift, nybygging og antall ansatte ved Madlamoen i Stavanger.