Elden: -Tolking i retten krever spesialkompetanse

Å tolke i retten krever spesiell kompetanse hos tolken, mener advokat John Christian Elden. Han peker blant annet på at tolken er nødt til å kjenne juridisk terminologi.