Ulovlige streiker er nesten ukjent i norsk arbeidsliv

I mange europeiske land er anarki i arbeidslivet sosialt akseptert. I Norge er det ikke slik, og ulovlige streiker finnes knapt her i landet.