Rapport støtter sykepleieres lønnskrav

Sykepleiernes lønnskrav får støtte i en rapport som er utarbeidet for Statens Helsetilsyn. Rapporten tar for seg sykdomsutviklingen for eldre fram til 2030.