Norsk Helse- og Sosialforbund vil ha statlige sykehus

Norsk Helse— og Sosialforbund (NHS) tror pasientbehandlingen blir bedre hvis staten overtar ansvaret for sykehusene.