Revaa hjelpes hjem

Han sitter fortsatt alene på et lite hotellrom, men om kort tid kan krigsseiler Harald Revaa dra tilbake til Canada. Mange ønsker nå å hjelpe den gamle mannen hjem.