Lyse har gått i forsvarsposisjon

Kraftledningen til Lyse blir en test på hvordan miljøet vektlegges i det nye århundret, sier Gunnar Kvassheim, stortingsmann for Venstre og medlem av energi— og miljøkomiteen.