Kritikk av HVPU-reformen

En ny rapport betegner tilstanden til HVPU-reformen som svært nedslående og slår fast at omsorgstilbudet for sterkt psykisk utviklingshemmede i Norge har alvorlige mangler.