-Barnehagestreiken kan bli langvarig

— Forbered dere på en langvarig streik. Viskal om nødvendig streike helt til jul.