Tusen resepter med feil hver dag

Apotekene retter opp rundt tusen legefeil påresepter hver dag. Enkelte av feilene er så grove at de kunne førttil fare for pasientens liv.