Ingen storstreik i Oslo

Det blir ingen storstreik i Oslo.Kommuneforbundet kom i havn søndag ettermiddag. Men flere andreforbund kunne ikke akseptere forslaget og tar ut medlemmer i streikfra mandag.