Sykehjem evakuert på grunn av flom på Lillehammer

Sju beboere ved Lillehammer helsetun ble evakuert på grunn av store nedbørsmengder tirsdag morgen. Vannet skaper også problemer for trafikken i Gudbrandsdalen.