YS varsler streik i staten

YS Stat foregriper lønnsoppgjørets gang og kommer med et streikevarsel for statlig sektor to dager før varslingsfristen går ut. 1.400 medlemmer i en rekke etater kan bli tatt ut fra 26. mai.