Kværner må kutte opptil 500 ansatte

Kværner må trolig kutte mellom 250 og 500 ansatte i 2015. Det skjer etter tap av flere store kontrakter for bygging av plattformdekk.