Ap vil sende jordbruksoppgjøret til nye runder

Arbeiderpartiet vil sende jordbruksoppgjøret tilbake til regjeringen med beskjed om å forhandle på nytt — og med klare føringer på blant annet melkekvoter og korn.