Politiet ber om å få bevæpne seg

Politidirektoratet ber Justis— og beredskapsdepartementet om å få bevæpne seg inntil videre på grunn av trusselvurderingen fra PST der forsvar og politi blir pekt ut som mulige terrormål.