Hedenske møterop forstummer

Mens muslimske meningheter ønsker å fremføre fem daglige bønnerop i Stavanger, slutter Hedningesamfunnet med møterop i Oslo.