Støy i Gamle Stavanger

Siri Ann Vatland ble så lei av ikke å få sove om natten at hun satte i gang en spontan underskriftsaksjon mot støy på båtene langs Strandkaien. 102 underskrifter er samlet inn, og de oversendes nå til helsesjefen i Stavanger kommune.