Skolene beholder trolig SFO-ansvaret

Skolene i Stavanger ser likevel ut til å beholde kontrollen med skolefritidsordningen (SFO).