Ap godtar uklar lov

Uklarhetene er mange i det omstridte patentdirektivet, som sannsynligvis blir norsk lov fordi Arbeiderpartiet ikke vil legge ned veto.